مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان

حضور توانیابان مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان در نمایشگاه دوست هنرمندشان،

آقای یلماز عجبی که در حاشیه جشنواره طلوع مهر در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار گردید. ( آبان ماه 1401)

همکاران ما
اعضای ما
کمک های مردمی