به وب سایت آوای رعد زنجان خوش آمدید

برگزیده این هفته :

(همکاری و تلاش توانیابان برای آماده سازی تزیینات سفره های هفت سین جهت فروش)

دوستم بدار نه برای سرگرمیت
دوستم بدار نه برای اشک ریختنت در خزان زندگیم دوستم بدار

چون من نیز دوستدارم و در تلاشم زندگی کنم

بهار نزدیک است سبز بودن را برای همه بخواهیم

                             

همکاران ما
اعضای ما
کمک های مردمی