اهداف

اهداف مجتمع عبارتند از:

الف: ايجاد تسهيلات و امکانات لازم به‌منظور توانمندسازي هر چه بيش‌تر توانيابان، مددجويان و جانبازان اعم از معلولان جسمي حرکتي، ناشنوايان، و ... با همکاري سازمان بهزيستي.

ب: ايجاد تسهيلات و امکانات لازم به‌منظور توانمندسازي ايتام، زنان و کودکان بدسرپرست و بي‌سرپرست و ... در جهت خودکفايي با ارائه خدمات متناسب، با همکاري خيرين و سازمان بهزيستي.

ج: آموزش توانيابان و مددجويان بر اساس مجوز سازمان آموزش فني و حرفه‌اي در رشته‌هاي مختلف براي کسب مهارت‌هاي لازم تا دريافت مدارک فني و حرفه‌اي توسط سازمان مربوطه.

د: تلاش در راستاي کارآفريني و اشتغال‌زايي براي توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش.

ه: تلاش در راستاي تشکيل خانواده براي توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش.

و. ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، تحصيلي، اشتغال، خانواده، ازدواج و ... براي توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش.

ز: همکاري و تعامل با مؤسسات دولتي و غيردولتي مرتبط با اهداف مجتمع.

ح: حمايت از توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش در راستاي ارتقاي تحصيلي.

همکاران ما
اعضای ما
کمک های مردمی

تقویم و تاریخ

جمعه ، ۲۲ تیر ۱۴۰۳
تیر 1403
جپچسدیش
1
8765432
1514131211109
22212019181716
29282726252423
3130

آمار بازدیدها

بازدید امروز54,540
بازدید دیروز8,378
بازدید هفته52,772
بازدید ماه0
بازدید کل721,966
افراد آنلاین28