اهداف

اهداف مجتمع عبارتند از:

الف: ايجاد تسهيلات و امکانات لازم به‌منظور توانمندسازي هر چه بيش‌تر توانيابان، مددجويان و جانبازان اعم از معلولان جسمي حرکتي، ناشنوايان، و ... با همکاري سازمان بهزيستي.

ب: ايجاد تسهيلات و امکانات لازم به‌منظور توانمندسازي ايتام، زنان و کودکان بدسرپرست و بي‌سرپرست و ... در جهت خودکفايي با ارائه خدمات متناسب، با همکاري خيرين و سازمان بهزيستي.

ج: آموزش توانيابان و مددجويان بر اساس مجوز سازمان آموزش فني و حرفه‌اي در رشته‌هاي مختلف براي کسب مهارت‌هاي لازم تا دريافت مدارک فني و حرفه‌اي توسط سازمان مربوطه.

د: تلاش در راستاي کارآفريني و اشتغال‌زايي براي توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش.

ه: تلاش در راستاي تشکيل خانواده براي توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش.

و. ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، تحصيلي، اشتغال، خانواده، ازدواج و ... براي توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش.

ز: همکاري و تعامل با مؤسسات دولتي و غيردولتي مرتبط با اهداف مجتمع.

ح: حمايت از توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش در راستاي ارتقاي تحصيلي.

همکاران ما
اعضای ما
کمک های مردمی

تقویم و تاریخ

شنبه ، ۰۳ آبان ۱۳۹۹
آبان 1399
جپچسدیش
21
9876543
16151413121110
23222120191817
30292827262524

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,420
بازدید دیروز196
بازدید هفته142
بازدید ماه638
بازدید کل182,468
افراد آنلاین4