اهداف

اهداف مجتمع عبارتند از:

الف: ايجاد تسهيلات و امکانات لازم به‌منظور توانمندسازي هر چه بيش‌تر توانيابان، مددجويان و جانبازان اعم از معلولان جسمي حرکتي، ناشنوايان، و ... با همکاري سازمان بهزيستي.

ب: ايجاد تسهيلات و امکانات لازم به‌منظور توانمندسازي ايتام، زنان و کودکان بدسرپرست و بي‌سرپرست و ... در جهت خودکفايي با ارائه خدمات متناسب، با همکاري خيرين و سازمان بهزيستي.

ج: آموزش توانيابان و مددجويان بر اساس مجوز سازمان آموزش فني و حرفه‌اي در رشته‌هاي مختلف براي کسب مهارت‌هاي لازم تا دريافت مدارک فني و حرفه‌اي توسط سازمان مربوطه.

د: تلاش در راستاي کارآفريني و اشتغال‌زايي براي توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش.

ه: تلاش در راستاي تشکيل خانواده براي توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش.

و. ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، تحصيلي، اشتغال، خانواده، ازدواج و ... براي توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش.

ز: همکاري و تعامل با مؤسسات دولتي و غيردولتي مرتبط با اهداف مجتمع.

ح: حمايت از توانيابان و مددجويان و افراد تحت پوشش در راستاي ارتقاي تحصيلي.

همکاران ما
اعضای ما
کمک های مردمی

تقویم و تاریخ

جمعه ، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
فروردین 1400
جپچسدیش
654321
13121110987
20191817161514
27262524232221
31302928

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,270
بازدید دیروز139
بازدید هفته1,188
بازدید ماه0
بازدید کل238,194
افراد آنلاین2