اخبار

اخبار مرکز رعد زنجان اخبار ویژه معلولین کشور
مصاحبه با توانیاب هنرمند خانم فاطمه عباسی

     

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 443
گزارش عملکرد مرداد ماه 1400 مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان

     

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 429
مصاحبه با توانیاب هنرمند مرکز رعد زنجان آقای یلماز عجبی

     

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 392
بازدید ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل رعد الغدیر تهران از پروژه عظیم معلولین جسمی حرکتی رعد زنجان

     

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 382
گزارش عملکرد خرداد ماه 1400 مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان

 

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 336
اقدامات آموزشی مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان در سال 1399

     

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 330
اقدامات مددکاری مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان سال1399

     

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 301
اقدامات درمانی مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان طی سال 1399

     

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 320
آموزشگاه رعد زنجان

 

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 323
واحد بنر مجتمع آموزشی، نیکوکاری وتوانبخشی رعد زنجان

۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 551
گزارش عملکرد اسفند ماه 1399 مجتمع آموزشی، نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان

                                      ...

۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 471
توزیع 39 عدد پیراهن مردانه اعلاء و مجلسی مارکPOLO بین مددجویان مرکز رعد

     

۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 484
توزیع ماهی درجه یک قزل آلا بین 30 نفر از مددجویان

  

۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 465
عیدی مددجویان مرکز رعد

کمیته محترم بانوان مجتمع آموزشی، نیکوکاری وتوانبخشی رعد زنجان به سرپرستی سرکار خانم کبری حبیبی با پخت شیرمال سنتی زنجان و آماده سازی انواع سبزی و ترشیجات با سود فروش این محصولات هزینه این اقلام شامل ...

۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 436
اهداء ارزاق به ارزش ریالی 60 میلیون ریال بین مددجویان مرکز رعد

     

۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 425
همکاران ما
اعضای ما
کمک های مردمی