واکسیناسیون مددجویان مرکز رعد زنجان

    

واکسیناسیون مددجویان مرکز رعد زنجان با همکاری سازمان بهزیستی صورت گرفت.

طی این هماهنگی 47 نفر از مددجویان بطور رایگان واکسن آنفلوآنزا دریافت کردند.

از کارشناس محترم مرکز بهداشت شهرستان زنجان، بابت صعه صدر ایشان و زحماتی که برای اجرای این طرح همگانی تقبل کردند، قدردانی به عمل آمد.


۱۳۹۹/۱۰/۱۰، ۱۱:۰۶:۲۰       80

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
همکاران ما
اعضای ما
کمک های مردمی